Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na „Agori“ o „Reproduktivnom pravu“ kao manifestaciji biopolitičke suverene moći

Ime: 55-Emisija Agora - Reproduktivno pravo i biopolitika; Opis: O Reproduktivnom pravu kao manifestaciji biopolitičke suverene moći Tip: audio/mpeg

„Jasno je da je nova medijska kampanja pokrenuta da pod izgovorom zaštite repro-duktivnog prava žene, stigmatizuje Srpsku pravoslavnu crkvu, dakle […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dr Dušan Krcunović na „Agori“: Proizvodnjom saglas­nos­ti pu­t­­em me­dija „glavnog toka“ postiže se masovna demobilizacija razumnosti a s tim i politička kon­trola misli i osjećanja

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Vrijednosti sportske kulture, odnosno sportskog agonističkog etosa i vrijednosti hrišćanskog etosa se prepliću“

Ime: 41. Emisija Agora - Hriscanstvo i sport; Opis: Hrišćanstvo i sport Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Nasilje je strano istinskoj ljudskosti i čovječnosti“

Ime: 38. Emisija Agora - Nasilje 21.04.2021.; Opis: Nasilje je strano istinskoj ljudskosti i čovječnosti Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Religijska pitanja nisu odvojena od socijalne i političke dimenzije ljudskog života“

Ime: 32. Emisija Agora - Sveti Jovan Krstitelj, Prorok i Preteca; Opis: "32. Emisija Agora - Sveti Jovan Krstitelj, Prorok i Preteca". Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Na Agori razgovaramo o sekularizmu i hrišćanstvu u savremenoj Evropi i o ideoliškom karakteru „vjerske neutralnosti“

Ime: 25. Emisija Agora - Ritual, rutina, kult, kultura; Opis: Ritual, kult i kultura Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: „Poslednji čovjek je politički pasivan. On ne zna šta je Agora. On je agorafobičan, on se boji otvorenog prostora, njega ne bi bilo na Litijama“

Ime: 22. Emisija Agora - Stari i novi covjek; Opis: O „starom i novom čovjeku“ Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu […]

Vjernici Brane Svetinje Niksic

Dušan Krcunović na Agori: Aja Sofija je duhovni svetionik koji zrači božanskom ljepotom

Ime: 21. Emisija Agora - Aja Sofija; Opis: Aja Sofija je duhovni svetionik koji zrači božanskom ljepotom Tip: audio/mpeg

U emisiji pričamo o filosofiji, hrišćanstvu te pojavama u savremenom društvu sa docentom dr Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu […]