Vuk Stefanović Karadžić

Mili Bože na svemu ti hvala LIX

Ime: 59. Mili Boze na svemu ti hvala - Djurdjeva Jerina; Opis: Đurđeva Jerina Tip: audio/mpeg

“ĐURĐEVA JERINA”   Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom […]

Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LVIII

Ime: 58. Mili Boze na svemu ti hvala - Ljutica Bogdan i vojvoda Dragija 2; Opis: Epska poezija Tip: audio/mpeg

“LJUTICA BOGDAN I VOJVODA DRAGIJA”-2   Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. […]

Srpske narodne pesme

Mili Bože na svemu ti hvala LVII

Ime: 57. Mili Boze na svemu ti hvala - Ljutica Bogdan i vojvoda Dragija 1; Opis: Ljutica Bogdan i vojvoda Dragija Tip: audio/mpeg

“LJUTICA BOGDAN I VOJVODA DRAGIJA”-1   Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. […]

Vuk Stefanović Karadžić

Mili Bože na svemu ti hvala LVI

Ime: 56. Mili Boze na svemu ti hvala - Radul-beg i bugarski kralj Sisman; Opis: Radul-beg i bugarski kralj Šišman Tip: audio/mpeg

“RADUL-BEG I BUGARSKI KRALJ ŠIŠMAN”   Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. […]

Facebook.commarko.kraljevic.srpski.junak

Mili Bože na svemu ti hvala LV

Ime: 55. Mili Boze na svemu ti hvala - Smrt Marka Kraljevica; Opis: Smrt Marka Kraljevića Tip: audio/mpeg

“SMRT MARKA KRALJEVIĆA” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom […]

Marko Kraljevic I Musa Kesedzija

Mili Bože na svemu ti hvala LIV

Ime: 54. Mili Boze na svemu ti hvala - Marko Kraljevic i Musa Kesedzija; Opis: Marko Kraljević i Musa Kesedžija Tip: audio/mpeg

“MARKO KRALJEVIĆ I MUSA KESEDŽIJA” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I […]

Marko Kraljevic

Mili Bože na svemu ti hvala LIII

Ime: 53. Mili Boze na svemu ti hvala - Marko Kraljevic i Cemo Brdjanin; Opis: Marko Kraljević i Ćemo Brđanin Tip: audio/mpeg

“MARKO KRALJEVIĆ I ĆEMO BRĐANIN” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I […]

Marko Kraljevic I Musa Kesedzija

Mili Bože na svemu ti hvala LII

Ime: 52. Mili Boze na svemu ti hvala - Turci u Marka na slavi; Opis: Turci u Marka na slavi Tip: audio/mpeg

“TURCI U MARKA NA SLAVI”   Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. […]

Miloš,marko I Vila Autor Paja Jovanovic

Mili Bože, na svemu ti hvala LI

Ime: 51. Mili Boze na svemu ti hvala - Oranje Marka Kraljevica; Opis: Oranje Kraljevića Marka Tip: audio/mpeg

“ORANJE KRALJEVIĆA MARKA” Epska poezija, to svojevrsno srpsko narodno jevanđelje nadahnjuje dušu čovječiju, hrabri je i oplemenjuje. I sa svojom […]