Matija Beckovic

Ljetopis, 29. novembar 2018. godine

Ime: Ljetopis 29.11.2018 (1943 AVNOJ, 1939 rodjen Matija Beckovic); Opis: Ljetopis, 29. novembar Tip: audio/mpeg

Na današnji dan, 29. novembra 1939. godine je rođen Matija Bećković, u Senti. Osnovnu školu završio u selu Velje Duboko, […]

Matija Bećković

Trg od ćirilice- Veče pjesnika Matije Bećkovića

Ime: 14.08. 2017 KATEDRA VECE MATIJE BECKOVICA NA TRGU OD CIRILICE; Opis: "14.08. 2017_KATEDRA_VECE MATIJE BECKOVICA NA TRGU OD CIRILICE". Objavljeno: 2017. Tip: audio/mpeg

Pje­snik či­je sti­ho­ve već vi­še od po­la sto­lje­ća ša­pu­ću i mla­di i sta­ri Sr­bi, vr­hov­nik srp­ske poe­zi­je, Ma­ti­ja Bećko­vić, bez […]