Matica Srpska Logo

Svečano obilježen Dan Matice Srpske – Društva članova u Crnoj Gori

Svečano obilježen Dan Matice Srpske – Društva članova u Crnoj Gori  13. novembra 2017. godine, na dan rođenja Petra Drugog  Petrovića Njegoša, Lovćenskog Tajnovidca, koje je za  sedam godina postojanja priredilo preko hiljadu naučnih i kulturnih projekata. 

Izvještaj: Marije Živković.