Cetinjski manastir

Cetinjski manastir

Saopštenje za javnost Mitropolije crnogorsko-primorske

11. septembar 2017.

Istinitog obavještenja radi javnosti i očuvanja lakovjernih od zablude i prevare vezano za posjetu Frankfurtu g. Miraša Dedeića, lažno predstavljanog kao ”Mihaila Mitropolita crnogorskog” saopštavamo sljedeće:

Ukrajinska crkva u Frankfurtu u kojoj je Dedeić služio pripada ukrajinskoj raskolničkoj grupaciji raščinjenog i ni od koga u Pravoslavnoj Crkvi priznatoga Filareta Denisenka lažno predstavljanog ”patrijarha Kijevskog” čelnika i glavnog nosioca bratoubilačkog rata i bratomržnje u Ukrajini (koji jedini i priznaje sebi sličnog Dedeića).

Prijem pak Dedeića od predstavnika Bugarske Pravoslavne Crkve u Frankfurtu, predstavlja takođe prevaru. Iz same izjave Dedeića, vidi se da se radi o bivšem svešteniku lažnoproglašenog bugarskog ”patrijarha Pimena” koji je u svoje vrijeme ”rukopoložio” od Vaseljenske Patrijaršije raščinjenog i pod anatemu bačenog zajedno sa svim njegovim sljedbenicima Dedeića.

Kanonska Pravoslavna Bugarska Crkva nikada nije Pimena priznala za svog Patrijarha kao ni Dedeićevo rukopoloženje, kao uostalom i nijedna Pravoslavna Crkva u svijetu.

Kao što je svima poznato, njega je priznala i registrovala policijska stanica u Cetinju, a forsira ga nažalost i plaća sa svojih ideoloških i partijskih interesa, sadašnja vlast u Crnoj Gori, podstičući time nove diobe u pravoslavnom crnogorskom narodu šireći vjersku mržnju u njemu, naročito u crnogorskoj dijaspori, do sada preko ambasade Crne Gore u Argenitini, a sada evo, i u Zapadnoj Evropi.

Iz Mitropolije crnogorsko-primorske